Stichting Primair
Onderwijs Zundert

Stichting primair onderwijs Zundert

SPOZ biedt kwalitatief hoogstaand onderwijs dat toegankelijk is voor alle kinderen in de gemeente Zundert. Daarbij wordt bewust omgegaan met de verscheidenheid in achtergronden en mogelijkheden van kinderen. 

Het onderwijs is gericht op het ontwikkelen van een groeiende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen binnen een veilig en respectvol pedagogisch klimaat.
Al onze scholen spelen in op de behoeften van de kinderen en geven ruimte voor creatief denken, talentontwikkeling, onderzoekend en ontwerpend leren in een steeds verder digitaliserende leeromgeving.

Om een goed beeld te krijgen van SPOZ zijn er diverse video's gemaakt op de scholen. Kijk je mee?

St. Annaschool - Zundert

De St. Annaschool heeft kinderen op school uit de wijken de Berk en Rutven. Het is een school die een weerspiegeling is van de maatschappij. Kinderen van diverse afkomst en uit diverse culturen werken, spelen, feesten, leren en spreken met elkaar.
De St. Annaschool heeft kinderen op school uit de wijken de Berk en Rutven. Het is een school die een weerspiegeling is van de maatschappij. Kinderen van diverse afkomst en uit diverse culturen werken, spelen, feesten, leren en spreken met elkaar.

St. Jozefschool - Wernhout

De Jozefschool is een gezellige dorpsschool in Wernhout. De school telt 153 leerlingen die verdeeld zijn over 7 groepen, te weten groep 1/2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8.
​De speerpunten van de Jozefschool zijn zelfstandigheidsbevordering van het kind en uitgaan van niveauverschillen. Het onderwijs is zo georganiseerd dat elk kind op zijn/haar niveau kan leren. Verschillen tussen kinderen worden gezien als uitgangspunt voor het leren.

De Wegwijzer - Achtmaal

De Wegwijzer is een katholieke basisschool in het prachtige dorp Achtmaal.In Achtmaal  is maar één basisschool. We vervullen een duidelijke functie in het hele maatschappelijke gebeuren in het dorp.
Onze missie is helder en duidelijk: we staan voor goed onderwijs binnen een leerstofjaarklassensysteem. Wij als team van basisschool De Wegwijzer zijn trots op onze school en op het onderwijs dat wij geven aan de kinderen.

Sint Antonius - Klein Zundert

De St. Antoniusschool is een fijne dorpsschool in het kerndorp Klein Zundert. Er zijn 12 groepen en we hebben ruim 280 leerlingen op school. Betrokken en enthousiaste leerkrachten en onderwijsassistenten dragen hun steentje bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen.
De aandacht gaat niet alleen uit naar de basisvakken maar er worden ook andere vakken gegeven zoals Engels vanaf groep 1/2, muziek door vakleerkracht Eveline Sand, filosofielessen en technieklessen.

Zonnebloem - Zundert

Basisschool Zonnebloem staat in een groeiende wijk. De diverse nieuwbouwplannen van de afgelopen jaren hebben gezorgd voor een flinke verjonging van de wijk. Dit is terug te zien in de groei van het aantal kinderen op onze school.
Uit o.a. enquêtes, afgenomen onder ouders en leerlingen, blijkt dat wij een sterk pedagogisch klimaat op school hebben, wat naar onze overtuiging een voorwaarde is om tot leren te kunnen komen. Daarom besteden wij veel aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling.